This post is also available in: Engelska, Finska

Att skriva bra annonser som hämtar besökare till dina webbsidor är bara en del av processen för att skaffa sig nya kunder med en online annonseringskampanj. Det är vad som händer när besökarna anländer till din landningssida som avgör om du gör en affär eller inte. Den goda nyheten är att det finns en hel del man kan göra för att få besökarna att lita på dig och gilla din produkt eller service tillräckligt för att bli en kund. Gå igenom din landningssida och kontrollera att du har elementen som diskuteras i denna artikel i skick, och du kommer att börja se en tillväxt i antalet besökare av dina webbsidor som konverterar till kunder.

Vad är en landningssida och konversion?

En landningssida är sidan där dit dina besökare kommer när de anländer till dina webbsidor. Den typ av landningssida som kommer att diskuteras här är den dit besökarna kommer efter att ha klickat en online annons. Det kan förstås också vara en landningssida för en offline-annons, som tex. en tidningsannons med en dedikerad länk som leder till din landningssida.

Konversion är processen då en besökare av dina webbsidor blir en kund, eller gör något som du har definierat som en konversion. Det kan vara allt från att beställa en produkt, ladda ner en broschyr, ringa dig, göra en reservation till att beställa ditt nyhetsbrev.

Målet för de flesta landningssidor är att få besökaren att göra det som du definierat som en konversion; därför måste det första steget vara att definiera vad en konversion på din webbsida skall vara. Det kan vara en bra idé att ha många nivåer av konversion, eftersom besökare på dina webbsidor kommer vara i olika skeden av köpcykeln, och alla är inte färdiga att köpa den första gången. De kanske är intresserade av att ladda ner en broschyr, och kommer kanske tillbaka senare för att beställa. Självklart bör du sätta mest tyngd på ditt huvudsakliga konverteringsmål, och minimera de flesta andra distraktioner.

Bör man ha en separat landningssida eller inte?

Är det värt att bygga en separat landningssida som är designad för att konvertera besökare, eller borde man leda dem till en redan existerande sida på sin webbplats? Det beror på fallet, men de flesta experter på området tycks vara eniga om att skilda landningssidor konverterar bättre.

Att skicka besökarna till din hemsida är ett direkt slöseri med pengar. Om du inte har tid eller resurser att skapa en separat landningssida, led då åtminstone länken till produktspecifik sida på din webbplats.

Eftersom varje sida på din webbplats är en potentiell landningssida för tex. ett sökmotorresultat, vore det en god idé att använda samma principer beskrivna nedan för sina produktsidor; då kan man använda dem som landningssidor ifall man inte vill skapa en kampanjspecifik sida.

Här hittar du mera tips för när använda en separat landningssida.

Fördelarna med dedikerade landningssidor är att du kan skräddarsy innehållet speciellt för annonsen i fråga, det är lättare att mäta och testa olika versioner, och man kan segmentera olika källor, såsom e-post, sociala median, pay-per-click annonser och organiska sökresultat för att isolera svaga inbundna källor.

Läs den utmärkta artikeln [How To] Use Traffic Segmentation and Landing Pages to Lift Your Conversion Rate.

Faktorer som ökar konversion för landningssidor

Element på landningssidor som ökar konversionen

 1. Rubrik som motsvarar annonsen
  Det är viktigt att besökarena får vad dom väntar sig när dom klickar på annonsen. Tänk på det som att hålla ett löfte; om du säger dig sälja förmånliga iPods i annonsen, så är det vad besökaren förväntar sig finna när hon kommer till din landningssida. Om så inte är fallet, förlorar du de flesta besökare redan då. Ha om möjligt samma rubrik på landningssidan som i annonsen.
 2. Unique Selling Proposition
  den unika egenskapen som utmärker ett erbjudande eller förslag från dess alternativ/konkurrenter måste komma fram i rubriken och möjligen underrubriken på landningssidan, tex.  “ABC12 – värmeaggregatet som konsumerar 40% mindre bränsle”.
 3. Fördelar
  Räkna upp fördelarna med din produkt eller service i en kort textparagraf eller i en lista med franska streck. Du kan även använda något slags diagram för att jämföra din produkt med konkurrentens. Håll texten kort.
 4. En bild av produkten i användning
  Visa en bild av en person som använder produkten eller service, eller slutresultatet av att använda produkten. Detta hjälper besökarna se sig själva använda produkten eller servicen och föreställa sig de fördelar de får njuta av. Bilden kan också vara ett diagram som visar hur produkten löser ett problem.
 5. Uppmaning till handling
  Det är här du ber dina besökare konvertera. Det bör förstås vara ett mycket synligt element på sidan. I knappen eller länken som uppmanar till handlingen skall det stå vad den gör, tex. “Ladda ner en gratis provversion”. Läs en utmärkt artikel om ämnet: 7 ways to improve your call to action.
 6. Rekommendationer och kundberättelser.
  Ett utmärkt sätt att öka tillit är att be dina nuvarande kunder om rekommendationer och lägga upp dem på din landningssida. Att lägga till en bild av klienten ökar effekten ytterligare. Be dina kunder skriva rekommendationen så att de framhäver fördelarna de har fått då de använt din produkt / service.
 7. Video.
  Otaliga experiment visar att filmsnuttar ökar konversionen, ibland med upp till 80%. Har du någonsin undrat över varför shoppingkanalerna på TV kan sälja de mest konstiga produkter? Videons förmåga att demonstrera fördelarna med en produkt är enorm, så använd det till din fördel.
 8. En andra uppmaning till handling.
  Besökare befinner sig i olika stadier av köp-processen när de kommer till dina webbsidor. Alla som tycker att din produkt är nyttig och har ett behov av den är inte färdiga att köpa ännu. För dessa besökare bör du ha en andra uppmaning till handling, såsom att ladda ner en broschyr, be om mera information, ladda ner en gratis rapport, beställa på ditt RSS flöde etc.
 9. Interaktion via sociala medier
  Låt användarna dela ditt innehåll via sociala medier, rss flöden och bokmärken.

Beakta också det här

Det viktigaste med landningssidor, och all annan marknadsföring också, är att testa. Testa olika rubriker, löpande text, bilder, uppmaningar till handling etc. för att maximera konversionen. Jag lärde mig vikten av att testa sin marknadsföring av en av gurun på området, Jay Abraham som framgångsrikt använt sig av detta långt före Internet gjorde det så lätt att mäta resultaten.

Vi får inte glömma vikten av professionella sidor med god design. Det är en av de större faktorerna i konversion därför att det är en viktig trovärdhetsfaktor. Enligt en undersökning gjord i Standford University är det en av god webbdesign en av de viktigaste trovärdighetsfaktorerna.

En del människor föreslår att man eliminerar alla distraherande element från sin landningssida, även navigationen till andra sidor. Ja, det hindrar besökarna från att navigera till andra sidor och bort från landningssidan där du hoppas konvertera dem, men det är bara en möjlighet om du har en dedikerad landningssida.

Vad du kan göra genast

Börja implementera de punkter som diskuterats här och justera din landningssida, men försök inte ändra allt på en gång. Gör en, eller några få ändringar och mät hur det inverkar på din konversion. Om möjligt, använd Google Website Optimizer eller liknande verktyg för att testa olika versioner av din landningssida. Om du inte har mycket trafik på dina sidor, låt testen fortsätta tillräckligt länge så att du får statistiskt signifikant data.

Att öka konversionen kan vara ett väldigt kostnadseffektivt sätt att öka försäljningen, så använd det till din fördel.

Har du några tips på metoder som ökat konversionen för dina webbsidor? Dela gärna med dig i kommentarerna!